Thu xếp vốn cho doanh nghiệp

15 Th9, 2023 Dịch vụ

Hoạt động thu xếp vốn được xác định là dịch vụ trọng tâm của HTD trên thị trường nguồn vốn, với kênh đối tác tài chính rộng khắp HTD cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình huy động tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

DANH MỤC ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH

 • Quỹ tài chính trong và ngoài nước
 • Công ty tài chính SME
 • Fintech SME
 • Ngân hàng và đối tác tài chính khác

HTD luôn tìm kiếm những doanh nghiệp đang được định đầu tư bài bản, có chiến lược và hiệu quả kinh doanh cao để đồng hành phát triển. Do đó, HTD luôn cam kết dịch vụ tư vấn & môi giới tài chính phù hợp nhất với doanh nghiệp.

THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP

 • Khách hàng ký hợp đồng tư vấn.
 • Phí quản lý: thoả thuận
 • Đánh giá hiện trạng hoạt động doanh nghiệp
 • Tư vấn tài chính
 • Ký phụ lục HĐ tư vấn
 • Khách hàng chấp nhận phương án tín dụng theo phục lục

THU XẾP NGUỒN VỐN

 • HTD làm việc với đối tác.
 • Phí quản lý: thoả thuận
 • Đối tác phỏng vấn khách hàng
 • Thông nhất phương án cấp tín dụng
 • KH & Đối tác ký HĐ tín dụng
 • HTD & Đối tác quản trị danh mục tín dụng

Khách hàng mở tài theo quy định của HTD & Đối tác tại Ngân hàng được chỉ định trong hợp đồng để nhận giải ngân

SẢN PHẨM