Môi giới phát hành trái phiếu

15 Th9, 2023 Dịch vụ

HTD thực hiện tư vấn và quản lý các danh phát hành trái phiếu theo đề nghị hay yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình tư vấn và phát hành danh mục trái phiếu, chúng tôi trao đổi thường xuyên với các nhà đầu tư nhằm chia sẻ thông tin quan trọng, phân tích, định giá, báo cáo, phát triển tiềm năng tạo ra giá trị và đưa ra các quyết định.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

  • Phát hành trái phiếu riêng lẻ
  • Phát hành trái phiếu chuyển đổi
  • Tư vấn niêm yết trên sàn Chứng khoán
  • Huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức khác