CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP HTD

GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần tái cơ cấu doanh nghiệp HTD (HTD) là một doanh nghiệp chuyên về quản lý và phát triển dự án tại Việt Nam. HTD cung cấp các dịch vụ đa dạng liên quan đến tư vấn đầu tư, quản lý dự án và tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp… Chúng tôi hợp tác với các đối tác hàng đầu nhằm giúp họ đưa ra các quyết sách đúng đắn, biến những quyết sách đó thành hành động cụ thể nhằm đem lại thành công cao nhất.

HTD – “Harmonize The Differences – Hài hòa sự khác biệt" – Thể hiện mong muốn kết hợp hài hòa sức mạnh giữa các cá nhân, tổ chức trong và ngoài doanh nghiệp, giữa trong nước và quốc tế để tạo dựng nên các sức mạnh mới và giá trị mới.

HTD được thành lập năm 2015, tiền thân là Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Việt, sau đó chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Phát triển Dự án HTD với những sứ mệnh và tầm nhìn mới.

HTD cam kết mang đến các sản phẩm mua bán nợ, tư vấn tài chính, khai thác tài sản, tái cấu trúc doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả hàng đầu bằng chính sự tận tâm, chính trực và sáng tạo với tập thể và xã hội...


Với giá trị cốt lõi được xây dựng từ sự Tận tâm - Chính trực - Sáng tạo, cộng với đội ngũ nhân sự được lựa chọn theo tiêu chuẩn cao, được đào tạo và thường xuyên cập nhật những kiến thức mới. HTD tin tưởng vào sự khác biệt được tạo ra bởi đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và năng động này cũng như tự tin sẽ đạt được mục tiêu trở thành biểu tượng uy tín hàng đầu Việt Nam về sản phẩm tư vấn tài chính, đầu tư mua bán nợ gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

HTD thực hiện quản lý dự án của công ty, tổ chức và của các nhà đầu tư tư nhân.

Tư vấn quản lý dự án phù hợp với từng khách hàng và từng khoản đầu tư với mục tiêu tạo ra lợi ích cao nhất và mức độ rủi ro chấp nhận được cho khách hàng.

Chất lượng dịch vụ tối ưu, cam kết bảo mật thông tin.

Sử dụng các công cụ đầu tư cần thiết với đòi hỏi cao về độ linh hoạt nhằm đáp ứng các yêu cầu và quy định của hoạt động kinh doanh.

MUA BÁN, XỬ LÝ NỢ XẤU

HTD triển khai các hoạt động chuyên biệt trên thị trường nợ xấu, cung cấp các dịch vụ tư vấn mua lại nợ xấu, các hoạt động M&A; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng chiến lược nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực.

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

HTD cung cấp dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Đội ngũ nhân sự của HTD với kỹ năng và kinh nghiệm sâu sắc đối với thị trường tài chính, đặc biệt là lĩnh vực M&A trong nước và quốc tế.


Cung cấp các sản phẩm đầu tư cốt lõi: Bất động sản và nguồn vốn (khối Nhà nước và tư nhân) với các mô hình đầu tư chuyên biệt, hợp tác công tư (PPP).

HTD có nhiều lợi thế đặc biệt trong quản lý chi phí và các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

NGHIÊN CỨU, TƯ VẤN ĐẦU TƯ

HTD tập trung đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu. Đây chính là các kim chỉ nam khi ra các quyết định đầu tư và phân bổ danh mục đầu tư giữa các lĩnh vực và các doanh nghiệp.


Cách tiếp cận của HTD là dựa vào các phân tích cơ bản để đưa ra các nhận định, khuyến nghị.

Xây dựng mối liên hệ mật thiết với các cấp quản lý của các doanh nghiệp nhằm tiếp cận các thông tin kịp thời và chính xác nhất.

Cung cấp các báo cáo, đánh giá cho các nhà đầu tư nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, các lĩnh vực tiềm năng, xu hương chính của thị trường, các mục tiêu hướng tới...

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Cùng với dịch vụ tái cấu trúc doanh nghiệp, HTD cũng cung cấp các dịch vụ về tư vấn tài chính như xem xét và cơ cấu lại tài liệu đầu tư, tối ưu hóa hoạt động chuyển đổi nguồn vốn nội bộ, các vấn đề tài chính của doanh nghiệp, tư vấn sáp nhập và hợp nhất (M&A)…

Chúng tôi là đối tác của các doanh nghiệp tư vấn trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tư vấn luật và vận hành, định giá tài sản, kiểm toán… nhằm hỗ trợ các sản phẩm cốt lõi của HTD.