HTD hướng tới giá trị lợi nhuận tối đa cho khách hàng

HTD hướng tới giá trị lợi nhuận tối đa cho khách hàng qua việc nghiên cứu, thành lập và quản lý các dự án mua bán nợ phù hợp với nhu cầu của các khách hàng đáp ứng nhu cầu...

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là một trong ba hoạt động chính của HTD nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp. Dựa trên việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá...

Cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình huy động tài chính

Hoạt động thu xếp vốn được xác định là dịch vụ trọng tâm của HTD trên thị trường nguồn vốn, với kênh đối tác tài chính rộng khắp HTD cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình...

Tư vấn và quản lý các danh phát hành trái phiếu theo đề nghị hay yêu cầu của khách hàng.

HTD thực hiện tư vấn và quản lý các danh phát hành trái phiếu theo đề nghị hay yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình tư vấn và phát hành danh mục trái phiếu, chúng tôi trao đổi thường...