Tái cơ cấu doanh nghiệp

15 Th9, 2023 Dịch vụ

Hoạt động tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp là một trong ba hoạt động chính của HTD nhằm cung cấp các giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp. Dựa trên việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá tình hình hiện trạng của doanh nghiệp qua đó đưa ra chiến lược & các hành động nhằm khôi phục, ổn định và hướng phát triển doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

  • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
  • Xây dựng chiến lược
  • Đánh giá & thẩm định quy trình nghiệp vụ hoạt động
  • Tìm kiếm đối tác cùng phát triển
  • Xây dựng hệ thống kinh doanh.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  • Tìm kiếm nhà đầu tư hợp tác đầu tư vào Công ty
  • Tư vấn và quản trị dòng tiền
  • Đánh giá & thẩm định tài chính
  • Tư vấn giải pháp tài chính & nguồn vốn phát triển doanh nghiệp.