Ông Đỗ Phạm Minh Tú
CEO

HTD thực hiện các hoạt động kinh doanh, kết nối các doanh nghiệp, khách hàng ở trong và ngoài nước theo các tiêu chuẩn quốc tế về sự chuyên nghiệp, minh bạch, quản trị rủi ro hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho khách hàng và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp được đầu tư. Thêm vào đó, chúng tôi hi vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam.