Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Siêu Chung Kỳ
qoute

Chúng tôi hài lòng về những giải pháp mà HTD mang đến. Họ có đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính khác nhau, cách làm việc chuyên nghiệp, minh bạch.

right

Mô tả thương vụ

Tư vấn xử lý nợ và tái cơ cấu doanh nghiệp; Đưa doanh nghiệp đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán
right

Giá trị thực hiện

Bảo mật, không tiết lộ
right

Tình trạng thực hiện

Đã thực hiện xong việc soát xét. Đang tiến hành thu xếp nguồn vốn và tái cơ cấu các khoản nợ

Tư vấn tái cấu túc doanh nghiệp

Công ty Công ty Cổ phần Điện Ảnh Truyền Hình
qoute

right

Mô tả thương vụ

Tư vấn chia tách doanh nghiệp từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá và tư vấn quản lý và phát triển tài sản hiện hữu.
right

Giá trị thực hiện

Bảo mật, không tiết lộ
right

Tình trạng thực hiện

Đã thực hiện xong việc soát xét. Đang tiến hành các việc tiếp theo.

Tư vấn tái cấu trúc nợ

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Hoàng Hà - Công ty CP ĐT&PT nhà Trường Linh
qoute

right

Mô tả thương vụ

Tư vấn xử lý nợ; Hợp tác xử lý nợ với DATC - Bộ Tài chính
right

Giá trị thực hiện

556,3 tỷ nợ xấu tại ngân hàng Oceabank và Vietinbank
right

Tình trạng thực hiện

Đã thực hiện

Tư vấn tái cấu trúc nợ

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương & Nguyễn Đình Bốn
qoute

right

Mô tả thương vụ

Mua Nợ và xử lý nợ từ Công ty Tài chính Cổ phần Hafic
right

Giá trị thực hiện

Hơn 20,5 tỷ nợ xấu
right

Tình trạng thực hiện

Đã mua, xử lý nợ và bán lại cho đối tác

Tư vấn tái cấu trúc nợ

Công ty TNHH VNT
qoute

right

Mô tả thương vụ

Tư vấn xử lý nợ và khai thác tài sản
right

Giá trị thực hiện

Hơn 300 tỷ nợ xấu tại Oceabank
right

Tình trạng thực hiện

Đã thực hiện một phần xử lý nợ.

Tư vấn tái cấu trúc nợ

Công ty CP Kinh doanh Chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt
qoute

right

Mô tả thương vụ

Tư vấn xử lý nợ
right

Giá trị thực hiện

Hơn 2.500 tỷ nợ xấu tại ngân hàng Vietinbank, BIDV…
right

Tình trạng thực hiện

Đang thực hiện đàm phán với các ngân hàng để thực hiện mua nợ.