Sản phẩm và chính sách bán hàng

07 Th11, 2022 Tin tức
  • Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam.
  • Khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu của các khách hàng.
  • Mô hình tổ chức hoạt động và hệ thống quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Hệ thống quy trình hoạt động đầu tư, kiểm soát rủi ro được thiết lập đầy đủ, rõ ràng, chặt chẽ.
  • Mạng lưới đối tác và khách hàng dài hạn, bao gồm các định chế tài chính trong nước và nước ngoài, các tập đoàn lớn, và các cá nhân có thu nhập cao.
  • Chi tiết chính sách bán hàng